Giải pháp Tòa soạn hội tụ

Thực tế cho thấy, mô hình tòa soạn báo chí hiện nay cần phải có một trung tâm sản xuất tin bài và một hệ thống quản lý nội dung, nhân lực dựa trên nền tảng của web và các phần mềm hỗ trợ. Đồng thời, đảm bảo tin bài được truyền tải đến nhiều loại hình báo chí và được khai thác trên tất cả các loại thiết bị. Mặt khác, tòa soạn cũng cần bảo đảm tờ báo mạng điện tử có chức năng nhúng với các mạng xã hội, cho phép người đọc lưu trữ, chia sẻ, tái sử dụng và bình luận hay công cụ khác tương tự cho tất cả các máy tính. Điều quan trọng là tòa soạn cần xây dựng hệ thống bảo mật mạnh và hiện đại để phòng, tránh tin tặc tấn công. Do vậy, việc thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao tính bảo mật và an toàn thông tin cho Báo điện tử theo mô hình Portal là yêu cầu bức thiết và phù hợp với xu thế chung của thế giới. 

Sản phẩm Tòa soạn hội tụ được thiết kế, vận hành ổn định trên môi trường internet, đáp ứng các yêu cầu người sử dụng và các yêu cầu nghiệp vụ của mô hình hoạt động báo chí như:

+ Phân hệ Cổng thông tin điện tử: Cho phép tòa soạn thực hiện quy trình biên tập hiện đại, an ninh bảo mật, kiểm chứng nội dung đảm bảo tiêu chí đồng nhất.

+ Phân hệ quản trị người dùng: Cho phép tòa toạn khởi tạo, theo dõi toàn bộ danh sách tài khoản phóng viên, cán bộ trong cơ quan; thực hiện xác thực một lần (Single Sign On) của tài khoản trên các phân hệ.

+ Phân hệ quản lý bút danh: Cho phép tòa soạn tạo danh sách bút danh của phóng viên, gắn với tài khoản người dùng, mỗi người dùng có thể sử dụng đồng thời nhiều tài khoản bút danh…

+ Phân hệ quản lý nhuận bút: Giúp Ban biên tập chấm nhuận bút cho các phòng viên, cũng như cùng bộ phận kê toán theo dõi chi trả nhuận bút.

+ Phân hệ quản lý thông tin điều hành và văn bản đi đến: Cho phép Ban biên tập điều hành toàn bộ hệ thống văn bản đi đến, hoạt động hành chính của tòa soạn. Đồng thời theo dõi hoạt động báo nợ tin và trả nợ tin của phóng viên gắn với hoạt động điều hành văn bản đến.

Mọi thông tin tư vấn vui lòng liên hệ:

Phòng Quản trị hệ thống
Điện thoại: 02373.718.297