Phần mềm Quản lý ngân hàng dữ liệu tổng hợp khí tượng thủy văn

I. Giới thiệu chung

Phần mềm Quản lý ngân hàng dữ liệu tổng hợp khí tượng thủy văn được xây dựng nhằm mục đích quản lý Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn tại Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa gồm quản lý Trạm khí tượng, Trạm đo mưa, Trạm thủy văn, Trạm KTHV&MT. Không chỉ hướng đến việc giải quyết các vấn đề nghiệp vụ của lĩnh vực Khí tượng thủy văn, phần mềm còn hướng đến mục tiêu tạo ra sản phẩm đẹp, giao diện đơn giản, thân thiện với người sử dụng với giao diện 100% sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, các nghiệp vụ được sắp xếp tuần tự theo luồng quy trình công việc thực tế tại Đài Khí tượng thủy văn, trực quan và dễ hiểu cho người sử dụng.

Đặc biệt, phần mềm được lập trình tương thích với hệ thống công nghệ thống tin cho phép tự động sao lưu dữ liệu theo chu kỳ định trước, dễ dàng khôi phục lại dữ liệu khi có sự cố xẩy ra.

II. Môi trường phát triển

Phần mềm được phát triển trên các nền tảng công nghệ web hiện đại với công nghệ Microsoft.NET, ngôn ngữ lập trình ASP.NET MVC 4.0, cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2008 R2 cho phép quản lý, lưu trữ an toàn, bảo mật thông tin tuyệt đối trên môi trường Internet.

III. Mô tả chi tiết phần mềm

1. Phân cấp thông tin

Phần mềm Quản lý ngân hàng dữ liệu tổng hợp khí tượng thủy văn được phân quyền quản lý CSDL theo 02 cấp, gồm:

- Cấp Người quản trị: Ở phân quyền Người quản trị, Người quản trị có thể toàn quyền quản lý các thông tin KTTV như Trạm khí tượng, Trạm đo mưa, Trạm thủy văn, Trạm KTHV&MT... với các tính năng nhập, sửa, xóa, lọc thông tin, xử lý, phân tích, báo cáo số liệu, tra cứu tìm kiếm… Đồng thời có thể tạo ra các tài khoản Người dùng với các quyền truy cập phù hợp.

- Cấp Người dùng: Để sử dụng phần mềm, người dùng phải được sự cho phép của Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa bằng việc cấp tài khoản, mật khẩu với các quyền truy cập Cơ sở dữ liệu tương ứng, khi có người dùng có thể tiếp cận các thông tin chung như: Tin tức, Kiến thức KTTV, hệ thống văn bản pháp quy Ngành Khí tượng. Ngoài ra, với từng nhu cầu tiếp cận thông tin, người dùng có thể tiếp cận kho số liệu KTTV liên quan đến Trạm khí tượng, Trạm đo mưa, Trạm thủy văn, Trạm KTHV&MT... trong những khoảng thời hạn nhất định, nhằm giới hạn, bảo mật thông tin.

2. Các module chính của phần mềm

Phần mềm được phát triển với 13 module, bao gồm:
a. Module Quản trị hệ thống: Cho phép quản trị danh sách tất cả tài khoản tham gia hệ thống phần mềm với các tính năng cập nhật thông tin, đổi mật khẩu, thay đổi trạng thái, xóa bỏ người dùng….
b. Module Quản lý phân quyền: Phân quyền truy cập dữ liệu cho từng tài khoản, quản lý thời gian sử dụng của mỗi tài khoản.
c. Module Tra cứu và tìm kiếm: Cho phép tìm kiếm các thông tin về Trạm khí tượng, Trạm đo mưa, Trạm thủy văn, Trạm KTHV&MT
d. Module Nhập và kiểm tra, phân tích số liệu Khí tượng, Thủy văn, Hải văn.
e. Module Xử lý số liệu khí tượng, thủy văn, hải văn: Cho phép xử lý số liệu khí tượng, thủy văn, hải văn thành dữ liệu số lưu trữ trên phần mềm.
f. Module Báo cáo số liệu: Cho phép xuất dữ liệu cần báo cáo dưới dạng file Excel theo từng giai đoạn.
g. Module quản lý, biên tập bản đồ mạng lưới trạm KTTV.
h. Module quản lý mạng lưới trạm KTTV và thông tin nghiệp vụ: Cho phép quản lý thêm, sửa, xóa mạng lưới trạm KTTV và thông tin nghiệp vụ.
i. Module quản lý sao lưu phục hồi dữ liệu: Cho phép thực hiện sao lưu dữ liệu theo chu kỳ thường xuyên cũng như đột xuất.
j. Module Quản trị giới thiệu 
k. Module phổ biến kiến thức KTTV: Đăng các thông tin phổ biến, tuyên truyền, các kiến thức về KTTV.
l. Module quản trị banner, hình ảnh: Quản trị banner, thông tin về đơn vị sở hữu phần mềm.
m. Mudoule quản trị bản đồ: Liên kết với hệ thống bản đồ KTTV.

Mọi thông tin tư vấn vui lòng liên hệ:

Phòng Quản trị hệ thống
Điện thoại: 02373.718.297