Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm làm việc với Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hoá

Chiều 5/3, đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND đã làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hoá để nghe báo cáo và giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của trung tâm. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan.

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, trong thời gian qua, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã vận hành ổn định, thông suốt các phần mềm dùng chung của tỉnh; bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, tăng cường nhận thức an toàn thông tin trên không gian mạng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quá tình thực hiện, Trung tâm đang nhiều gặp khó khăn, trong đó, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc phân bổ, bố trí tài nguyên hệ thống chưa đáp ứng đầy đủ do chưa được đầu tư mới hạ tầng máy chủ khi triển khai Đề án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh của tỉnh. Việc triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đến các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố chưa đồng bộ được do thiếu nguồn kinh phí. Việc triển khai hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị còn bất cập, hạn chế, đặc biệt là đối với các sự cố khẩn cấp, phức tạp do chưa có phương tiện ứng cứu chuyên dụng.

Trên cơ sở những đề xuất, kiến nghị của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông rà soát lại tất cả các quy định của Trung ương về hoạt động của Trung tâm, về vận hành các phần mềm dùng chung của tỉnh; bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến cụ thể về từng đề xuất của Trung tâm liên quan đến cơ chế quản lý dữ liệu của tỉnh được sử dụng dùng chung trên hạ tầng tập trung tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh. Về xây dựng kinh phí đối với việc nâng cấp phần mềm, bảo hành, bảo trì thiết bị và đầu tư thiết bị dự phòng để thay thế khi cần thiết, về việc đầu tư trang thiết bị, phần mềm phục vụ cho hoạt động đánh giá, kiểm thử sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định.

Đối với đề xuất của Trung tâm về nhân lực, cơ sở hạ tầng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu Trung tâm đánh giá lại chức năng, nhiệm vụ tỉnh giao, trên cơ sở đó đề xuất phương án hợp lý và khả thi.

Trước mắt, Công an tỉnh cần phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc bố trí lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu cho toà nhà công nghệ thông tin tỉnh từ ngày 1/4/2024; đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hoá kiểm tra lại nguồn điện đảm bảo hoạt động của các thiết bị, đồng thời phấn đấu trong quý 3 cung cấp thêm 1 nguồn dự phòng bổ sung cho nguồn điện hiện nay, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho Trung tâm hoạt động.

Nguồn:truyenhinhthanhhoa.vn