Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn phần mềm dùng chung của tỉnh cho cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 25/6/2024, tại Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức triển khai các lớp bồi dưỡng, tập huấn phần mềm dùng chung của tỉnh cho cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh Thanh Hóa năm 2024; Công văn 238/SNV-CCVC ngày 30/01/2024 của Sở Nội vụ, về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2024; Kế hoạch số 106/KH-TTCNTT&TT ngày 25/3/2024 của Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa, về việc đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2024. Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn phần mềm dùng chung của tỉnh cho cán bộ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham dự và khai mạc các lớp tập huấn có đại diện Lãnh đạo Trung tâm và các phòng chuyên môn, các giảng viên là chuyên gia về phần mềm dùng chung của tỉnh cùng các cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh


Đ/c Trịnh Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc được triển khai và đưa vào sử dụng từ năm 2009 để phục vụ công tác quản lý, điều hành, xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng. Đến nay đã triển khai 100% các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh với 1690 đơn vị. 80 đơn vị là sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; 308 đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã; 559 đơn vị cấp xã và các cơ quan, đơn vị khác. 

Trong thời gian qua, thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Tuy nhiên việc sử dụng phần mềm dùng chung tại cơ sở vẫn còn một số hạn chế. Để khắc phục những mặt hạn chế này, trên cơ sở các nhiệm vụ được Sở Thông tin và Truyền thông giao, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai các lớp bồi dưỡng, tập huấn phần mềm dùng chung của tỉnh cho cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.


Toàn cảnh lớp tập huấn

Theo Kế hoạch, các lớp tập huấn được triển khai  từ  ngày 13/5/2024 đến 25/6/2024 tại Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh. Các học viên được tham gia đào tạo cả lý thuyết và được thực hành trên máy tính./.