Tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn bảo đảm an toàn thông tin mạng

Sáng ngày 23/11/2023, tại Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng, tập huấn bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-TTCNTT&TT ngày 16/11/2023 triển khai bồi dưỡng, tập huấn bảo đảm an toàn thông tin mạng và tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn bảo đảm an toàn thông tin mạng. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.


Toàn cảnh lớp tập huấn


Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham dự và khai mạc lớp tập huấn có đại diện  lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông, Lãnh đạo Trung tâm và các phòng chuyên môn, các Giảng viên là các chuyên gia an ninh mạng của công ty An ninh mạng Blue Cyber trực tiếp giảng dạy. Cùng 80 cán bộ quản trị mạng và phụ trách CNTT tại Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.


Đ/c Nguyễn Văn Tước, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc, chỉ đạo tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 23/11/2023 đến ngày 24/11/2023, các học viên được giảng viên là các chuyên gia an toàn, an ninh mạng giới thiệu và triển khai một số nội dung về bảo đảm an toàn thông tin như: Tổng quan về an toàn thông tin mạng; Hướng dẫn triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng; Hướng dẫn xây dựng và triển khai quy trình ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng; Kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin mạng, phân tích mã độc, điều tra chứng cứ số. 

Giảng viên của Công ty An ninh mạng Blue Cyber


Giảng viên của Công ty An ninh mạng Blue Cyber

Thông qua Lớp tập huấn lần này nhằm tạo cơ hội cho các học viên rèn luyện, nâng cao năng lực, nhận thức, kỹ năng thực tế đối  việc bảo đảm an toàn thông tin mạng, phân tích mã độc, điều tra chứng cứ số. Từ đó  triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ quản trị mạng và phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đồng thời đảm bảo nguồn lực và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai kịp thời, hiệu quả phương án ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng, trong đó tập trung đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh./.

Phòng Quản trị Hệ thống