Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 07/6/2024, tại trụ sở Tòa nhà Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa, Chi bộ trung tâm Công nghệ Thông tin tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng Đỗ Hữu Tiến và Lê Ngọc Duy.

Tham dự Lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Văn Tước Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn  Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Xuân Kiên Bí thư Chi bộ Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Trần Ngọc Hưng Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; đồng chí Trịnh Ngọc Quỳnh Chủ tịch công đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, cùng toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin.

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan về lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật. Trung tâm hiện có 19 viên chức và người lao động, Chi bộ trung tâm hiện có 11 Đảng viên. Chi bộ Trung tâm xác định công tác phát triển Đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác Xây dựng Đảng, có ý nghĩa quyết định sự phát triển của Chi  bộ. Trong những năm qua, Chi bộ đã quan tâm, làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới nhằm tăng sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa. Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, công tác phát triển Đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Chi ủy Chi bộ chú trọng thực hiện, theo đó, việc tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng viên, nâng cao nhận thức về công tác Xây dựng Đảng, nhất là mỗi Đảng viên phải làm công tác phát triển Đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng; mỗi Đảng viên phải quan tâm làm công tác vận động quần chúng nơi đơn vị mình công tác, từ đó thực hiện công tác phát triển Đảng viên. Bên cạnh đó, mỗi quần chúng nếu có ước nguyện được đứng trong hàng ngũ của Đảng thì luôn phải tự rèn luyện bản thân, phấn đấu trên tất cả các phương diện như: phẩm chất đạo đức, học tập, tham gia các hoạt động đoàn thể,… trong đó việc xây dựng mục tiêu vào Đảng đúng đắn có ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của toàn Chi bộ trong tình hình mới.
Lễ kết nạp Đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương. 


Đồng chí Nguyễn Văn Tước Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở TT&TT và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn  Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT trao Quyết định kết nạp Đảng và tặng hoa cho Đảng viên mới Đỗ Hữu Tiến 


Đồng chí Nguyễn Văn Tước Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở TT&TT và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn  Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT trao Quyết định kết nạp Đảng và tặng hoa cho Đảng viên mới Lê Ngọc Duy


Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn  Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT phát biểu 

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông chúc mừng hai đồng chí Đỗ Hữu Tiến và Lê Ngọc Duy đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, ghi nhận những cố gắng trong suốt thời gian qua của hai đồng chí, mong muốn hai đồng chí tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. 


Đồng chí Nguyễn Văn Tước Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở TT&TT phát biểu

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Tước Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chúc mừng hai đồng chí Đỗ Hữu Tiến và Lê Ngọc Duy đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí đánh giá cao Chi bộ Trung Tâm Công nghệ Thông tin trong công tác phát triển Đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Tước mong muốn hai đảng viên mới tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm. Đồng thời nhấn mạnh công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng của Chi bộ, góp phần phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và của cá nhân đảng viên nói riêng. Đồng chí đề nghị các đảng viên Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Lãnh đạo  Sở TT&TT và lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT chúc mừng hai đảng viên mới


Tập thể Chi bộ Trung tâm CNTT&TT chúc mừng hai đảng viên mới

Với việc kết nạp thêm 02 Đảng viên, đến nay, tổng số Đảng viên trong Chi bộ là 13 đồng chí, trong đó có 11 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị. Lễ kết nạp đảng viên đã bổ sung thêm cho Chi bộ đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị./.