Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2024

Chiều ngày 22/12, Trung tâm CNTT&TT tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2024. Giám đốc Trung tâm Nguyễn Anh Tuấn và Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Trung tâm Trịnh Ngọc Quỳnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của đơn vị. Đại biểu đến dự có Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Tước và đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở.


Toàn cảnh hội nghị.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị CBVC, NLĐ năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Các nội dung được báo cáo tại Hội nghị gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị  CBVC, NLĐ năm 2023 của Trung tâm; Báo cáo công khai tài chính của Cơ quan; Báo cáo tổng hợp sửa đổi các Quy chế và phát động phong trào thi đua năm 2024…

Phát huy tinh thần dân chủ, các CBVC, NLĐ tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm cải thiện đời sống cho CBVC, NLĐ trong Trung tâm; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2024.


Đ/c Trịnh Ngọc Quỳnh -  Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Trung tâm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC, NLĐ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.


Đ
/c Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư, Giám đốc Trung tâm đã giải đáp các kiến nghị của cán bộ viên chức, người lao động xây dựng vào Kế hoạch và các quy chế hoạt động của Trung tâm trong năm 2024.

Đại diện lãnh đạo Sở thông tin và Truyền thông đồng chí Nguyễn Văn Tước - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông, phát biểu với hội nghị, chỉ đạo các nội dung: Xây dựng, khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2023, đẩy mạnh phong trào thi đua trong đơn vị; Xây dựng kế hoạch, chương trình nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Phát triển nguồn nhân lực đủ điều kiện tham gia hoạt động tư vấn các dự án; Hoàn thiện cơ cấu tổ chức lãnh đạo của các phòng trong quý I/2024; Triển khai thành công trung tâm giám sát điều hành IOC, hoàn thiện đề án cho thuê tài sản công…; Phát huy đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể và chăm lo nâng cao đời sống, tinh thần vật chất cho cán bộ, viên chức, người lao động…


Đ/c Nguyễn Văn Tước - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông - phát biểu với hội nghị CBVC, NLĐ của Trung Tâm CNTT&TT.


Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Trung tâm ký kết giao ước thi đua

Tại Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị CBVC, NLĐ năm 2024, chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua giữa Giám đốc Trung tâm và Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Trung tâm. Đồng chí Trịnh Ngọc Quỳnh – Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Trung tâm đã phát động phong trào thi đua 2024 và kêu gọi toàn thể CBVC, NLĐ chung sức, chung lòng, khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, nâng cao trách nhiệm cá nhân ngay từ tháng đầu, quý đầu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024.