THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Căn cứ chỉ tiêu biến chế viên chức được UBND tỉnh giao cho Trung tâm CNTT và Truyền thông năm 2023 theo quyết định số 4670/QĐ-UBND ngày 27/12/2022, Trung tâm CNTT và Truyền thông đã ban hành Phương án tuyển dụng viên chức làm việc tại các phòng chuyên môn của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT-TT), đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông với các thông tin chủ yếu như sau:
1. Nhu cầu tuyển dụng (gắn với vị trí việc làm): 01 người. Cụ thể:
- Vị trí việc làm Tích hợp dữ liệu (Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Công nghệ thông tin ): 01 người
2. Yêu cầu đối với ứng viên:
2.1. Yêu cầu về trình độ:
- Đối với vị trí việc làm Tích hợp dữ liệu (Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Công nghệ thông tin): Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tin học; KH Máy tính.
2.2. Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
f) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2.3. Không tiếp nhận đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Hồ sơ dự tuyển:  
Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi bìa cứng, ngoài bì hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2023” và thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú), đơn vị, vị trí dự tuyển, điện thoại và địa chỉ liên lạc. Thành phần hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ); Người dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
b) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và có văn bản công nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c) Bản chụp (photo) chứng chỉ có liên quan.
d) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu số 2);
đ) Bản sao: Giấy khai sinh; Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước;
e) Giấy khám sức khoẻ xin việc theo quy định không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
f) Bản photocopy Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);
g) 02 ảnh 4×6 chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
 4. Phí tuyển dụng: Mức thu là 500.000đồng/người dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng. dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
 5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
 6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: 

Các ứng viên có nhu cầu tham dự xét tuyển đề nghị nộp hồ sơ dự tuyển về phòng Tổng hợp – Hành chính, Trung tâm CNTT&TT; thời gian tiếp nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo (đối với các hồ sơ dự tuyển gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu của Bưu điện) theo địa chỉ: Trung tâm CNTT&TT; Tòa nhà TTCNTT tỉnh Thanh Hóa, Đại Lộ Nam Sông Mã, phố Ái Sơn 2, Phường Đông Hải, TP Thanh Hóa; Điện thoại liên hệ: 02373.718298./. 

GIÁM ĐỐC
NGUYỄN ANH TUẤN