Khai mạc chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Thanh Hóa

Ngày 19/10, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo baothanhhoa.vn