Tổ chức lớp tập huấn đảm bảo an toàn thông tin mạng theo mô hình bảo vệ 04 lớp cho các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 14/8/2023, tại Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức triển khai lớp bồi dưỡng, tập huấn bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình bảo vệ 04 lớp cho các cán bộ là công chức, viên chức được giao quản trị mạng và phụ trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2023; Kế hoạch số 179/KH-TTCNTT&TT ngày 09/08/2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc triển khai bồi dưỡng, tập huấn bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình bảo vệ 04 lớp. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình bảo vệ 04 lớp cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.


Toàn cảnh lớp học

Tham dự và khai mạc lớp tập huấn có đại diện Lãnh đạo Trung tâm và các phòng chuyên môn, các Giảng viên là các chuyên gia của Cục an toàn thông Bộ thông tin và Truyền thông, các chuyên gia an ninh mạng trực tiếp giảng dạy. Cùng 60 cán bộ quản trị mạng và phụ trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.


Lãnh đạo Trung tâm khai mạc lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày từ ngày 14/8/2023 đến ngày 16/8/2023, các học viên được giảng viên là các chuyên gia an toàn, an ninh mạng giới thiệu và triển khai một số nội dung về bảo đảm an toàn thông tin như: Tổng quan về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; Triển khai bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 04 lớp; Hướng dẫn rà soát, xác định và xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin mạng.triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ cấp độ; Hướng dẫn triển khai phương án quản lý về an toàn thông tin


Giảng viên của Cục An toàn Thông tin  - Bộ Thông tin và Truyền thông


Giảng viên của Công ty An ninh mạng BKAV

Các chuyên đề được triển khai trong khóa học đã giúp cho học viên nắm vững được các nội dung phục vụ công tác phân loại, xây dựng và triển khai thực hiện các phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ; triển khai các lớp bảo vệ an toàn thông tin theo mô hình bảo vệ 04 lớp. Đồng thời, trong khóa học các học viên được triển khai thực hành các bài Lab với các tình huống thực tế nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng trong việc phát hiện, gỡ bỏ và khôi phục hệ thống khi có sự cố mất an toàn thông tin diễn ra./.

Phòng Quản trị Hệ Thống