Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn về quản lý, vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến cấp xã cho cho các huyện: Thạch Thành, Như Xuân, Như Thanh, Cẩm Thủy, Thường Xuân

Ngày 10/8/2023, tại UBND huyện Như Thanh, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức triển khai lớp bồi dưỡng, tập huấn về vận hành, quản lý và khắc phục sự cố liên quan đến quá trình khai thác và vận hành hệ thống hội nghị truyền hình cho hơn 90 cán bộ vận hành tại các điểm cầu cấp xã của 05 huyện là Huyện Thạch Thành, Huyện Như Xuân, Huyện Như Thanh, Huyện Cẩm Thủy, Huyện Thường Xuân.

Thực hiện Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 02/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2023; Kế hoạch số 153/KH-TTCNTT&TT ngày 17/7/2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc về việc triển khai bồi dưỡng, tập huấn về vận hành, quản lý và khắc phục sự cố liên quan đến quá trình khai thác và vận hành hệ thống hội nghị truyền hình tại các điểm cầu trong tỉnh.


Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham dự và khai mạc lớp tập huấn có đại diện Lãnh đạo Trung tâm và các phòng chuyên môn, các giảng viên là chuyên gia về hệ thống Hội nghị truyền hình cùng hơn 90 cán bộ trực tiếp vận hành tại các điểm cầu cấp xã của 05 huyện là Huyện Thạch Thành, Huyện Như Xuân, Huyện Như Thanh, Huyện Cẩm Thủy, Huyện Thường Xuân.


Lãnh đạo Trung tâm khai mạc lớp tập huấn

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh được triển khai từ năm 2018 với quy mô 31 điểm cầu được lắp đặt tại UBND cấp huyện. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành, địa phương đã tích cực triển khai các phòng họp trực tuyến để nâng cao hơn nữa công tác chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành về cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hành chính công và tăng cường công tác chỉ đạo điều hành xuyên suốt từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 621 điểm cầu hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến triển khai đồng bộ ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) và hoạt động thường xuyên, liên tục. Đây là một bước đi trong tiến trình cải cách hành chính, hướng tới chính quyền số của tỉnh; đồng thời, hạn chế tối đa các hội nghị tập trung nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí; giúp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đến các cơ quan, đơn vị, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến ở cơ sở vẫn còn một số hạn chế cơ bản như: Cán bộ phụ trách phòng họp trực tuyến ở huyện, xã chưa được đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin nên khó khăn xử lý khi có sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình họp; một số xã, thị trấn hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đã xuống cấp, chưa được quan tâm đầu tư đồng bộ. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho phòng họp trực tuyến cũng hạn chế, nhiều phòng họp chưa đảm bảo cơ sở vật chất cho họp trực tuyến như thiếu ánh sáng, âm thanh chưa đáp ứng đồng bộ… chưa tập trung đầu tư kinh phí, nhân lực để vận hành ứng dụng hệ thống hội nghị trực tuyến làm chậm hiệu quả giải quyết công việc chuyên môn cũng như tiến độ xây dựng chính quyền điện tử trong toàn tỉnh.

Để tháo gỡ khó khăn này, trên cơ sở các nhiệm vụ được Sở Thông tin và Truyền thông giao, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai các lớp tập huấn về vận hành, quản lý và khắc phục sự cố liên quan đến quá trình khai thác và vận hành hệ thống hội nghị truyền hình tại các điểm cầu trong tỉnh nhằm tập trung hướng dẫn các cán bộ vận hành tại các điểm cầu trong công tác quản lý và sử dụng hệ thống hội nghị trực tuyến, thiết lập các thông số kỹ thuật, điều khiển hiệu quả thiết bị hệ thống. Đồng thời, xây dựng các quy trình, kịch bản vận hành, phương án phối hợp kỹ thuật trong quá trình vận hành đáp ứng các yêu cầu theo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, lớp tập huấn được triển khai trong 02 ngày từ 10/8/2023 đến 11/8/2023 với 04 chuyên đề tại UBND huyện Như Thanh. Các học viên được tham gia đào tạo cả lý thuyết và thực hành trên các thiết bị chuyên dụng phục vụ cho phòng họp trực tuyến./.

                                                                   Phòng Quản trị Hệ thống