Microsoft phát hành bản vá Patch Tuesday cho 150 lỗ hổng bảo mật

Mới đây, Microsoft phát hành bản vá Patch Tuesday để giải quyết 150 lỗ hổng bảo mật. Trong đó, có 3 lỗ hổng nghiêm trọng, 67 lỗ hổng thực thi mã từ xa, hơn một nửa số lỗ hổng RCE được phát hiện tồn tại trong các driver Microsoft SQL.

Bản vá tháng này còn khắc phục 26 lỗ hổng cho phép vượt qua tính năng bảo mật Secure Boot (bao gồm hai bản vá từ Lenovo). Dưới đây là danh sách số lượng các lỗ hổng được Microsoft cập nhật trong bản vá lần này:

- 31 lỗ hổng nâng cao đặc quyền

- 29 lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật

- 67 lỗ hổng thực thi mã từ xa

- 13 Lỗ hổng tiết lộ thông tin

- 7 Lỗ hổng từ chối dịch vụ

- 3 lỗ hổng giả mạo

Tổng số này không bao gồm 5 lỗ hổng Microsoft Edge được vá vào ngày 4/4 và 2 lỗ hổng Mariner. Mariner là một bản phân phối Linux nguồn mở được Microsoft phát triển cho các dịch vụ Microsoft Azure.

Hai lỗ hổng zero-day

Đáng chú ý, trong số các lỗ hổng được khắc phục, có hai lỗ hổng đã bị khai thác dưới dạng zero-day trong các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại.

Ban đầu, Microsoft không gắn nhãn các lỗ hổng zero-day này là “đã bị khai thác”, nhưng Sophos và Trend Micro đã chia sẻ thông tin về việc chúng bị khai thác trong các cuộc tấn công trong thực tế.

Hai lỗ hổng zero-day đã được khắc phục, bao gồm:

CVE-2024-26234 - Lỗ hổng Spoofing trong Proxy Driver. Sophos cho biết rằng lỗ hổng này được gán cho một driver độc hại được ký bằng Chứng chỉ nhà xuất bản phần cứng hợp lệ của Microsoft. Driver được sử dụng để triển khai một backdoor đã được Stairwell tiết lộ trước đó.

CVE-2024-29988 - Lỗ hổng cho phép bỏ qua tính năng bảo mật SmartScreen Prompt. Đây là một trường hợp vượt qua bản vá cho lỗ hổng CVE-2024-21412 (cũng là một trường hợp vượt qua bản vá lỗi cho CVE-2023-36025), cho phép các tệp đính kèm bỏ qua lời nhắc của Microsoft Defender Smartscreen khi tệp được mở.

Lỗ hổng này đã bị nhóm tin tặc Water Hydra có động cơ tài chính lạm dụng để nhắm mục tiêu vào các diễn đàn giao dịch ngoại hối và các kênh Telegram giao dịch chứng khoán trong các cuộc tấn công lừa đảo triển khai trojan truy cập từ xa DarkMe.

Các nhà nghiên cứu từ Varonis cũng tiết lộ hai lỗ hổng zero-day của Microsoft SharePoint khiến việc phát hiện tệp được tải xuống từ máy chủ trở nên khó khăn hơn.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các lỗ hổng đã được giải quyết trong bản cập nhật Patch Tuesday tháng 3/2024. Quý độc giả có thể xem mô tả đầy đủ về từng loại lỗ hổng và hệ thống bị ảnh hưởng tại đây.
BBT