Phần mềm Cập nhật, tổng hợp thông tin hoạt động báo chí đạt giải Nhất sản phẩm sáng tạo Hội thi ứng dụng Công nghệ thông tin trong khối cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Sáng 28-11, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Tin học tỉnh tổ chức Hội thi ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong khối cơ quan Nhà nước (CQNN) tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Với chủ đề “Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh”, hội thi năm nay có 42 đội tham gia với gần 90 thí sinh đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thi năm nay đặt ra những yêu cầu mới, khả năng về kiến thức của các thí sinh phải bảo đảm đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử giúp công khai, minh bạch, chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số; nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành trong đơn vị, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Trung tâm CNTT&TT đăng ký tham dự và đạt giải nhất nội dung thi S1 cho giải pháp, ý tưởng sáng tạo về CNTT phục vụ mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử, phục vụ cải cách hành chính với sản phẩm “Phần mềm Cập nhật, tổng hợp thông tin hoạt động báo chí tỉnh Thanh Hóa”.

Đây là sản phẩm nhằm xây dựng môi trường hoạt động trao đổi thông tin 2 chiều, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác phối hợp quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương, đơn vị; Hoạt động phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí và thông tin trên mạng xã hội. Hỗ trợ công tác tác nghiệp của phóng viên, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc trao đổi và nắm bắt thông tin trong hoạt động của các phóng viên và cộng tác viên trên môi trường mạng … cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông. Thời gian qua, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa (Trung tâm) đã tích cực phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) nắm bắt các hoạt động, nghiệp vụ, yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí từ đó xây dựng phần mềm “Cập nhật, tổng hợp thông tin hoạt động báo chí tỉnh Thanh Hóa”.

Phần mềm cập nhật, tổng hợp thông tin hoạt động báo chí tỉnh Thanh Hóa có địa chỉ http://ttbc.thanhhoa.gov.vn được xây dựng với mục đích đảm bảo việc trao đổi và nắm bắt thông tin về hoạt động báo chí diễn ra trên địa bàn tỉnh; cập nhật thông tin tác nghiệp của các phóng viên và cộng tác viên ở các đơn vị, địa phương trong tỉnh thông qua môi trường mạng, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, phần mềm còn giúp cho việc trao đổi thông tin 2 chiều giữa cơ quan quản lý nhà nước về báo chí với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; giải quyết những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương, đơn vị; hoạt động phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí và thông tin trên mạng xã hội. Và hỗ trợ công tác tác nghiệp của phóng viên, cộng tác viên báo chí trên địa bàn tỉnh như đặt lịch làm việc trực tuyến, phản ánh, kiến nghị…

Phần mềm đã được ứng dụng cho 48 cơ quan Sở, ban ngành và huyện thị xã, thành phố trong tỉnh (theo giai đoạn), bước đầu đã thu được những kết quả tích cực. Theo thống kê của phòng Quản lý báo chí – Sở TT&TT, đến thời điểm hiện tại có 139 lượt trao đổi công việc giữa các đơn vị với cơ quan báo chí phát sinh trên phần mềm, trong đó có 36 lượt tại các Sở, ban ngành và 103 lượt tại huyện, thị... có thể nói phần mềm đã đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh cũng như góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các CQNN trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

 

BBT