Hướng dẫn
Hướng dẫn kiểm tra mã MD5, SHA-1 của tập tin và cách thức xóa tập tin chứa mã độc

Gửi kèm công văn số: 142/STTTT-CNTT ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Chi tiết »
Hướng dẫn rà soát đảm bảo an toàn thông tin trên hệ thống thông tin của đơn vị

Kèm theo công văn số 30 /TTCNTT-QTHT ngày 30/01/2019 về việc cảnh báo bùng phát lây nhiễm mã độc mã hóa dữ liệu

Chi tiết »
Hướng dẫn đảm bảo an toàn quản trị từ xa dùng Remote Desktop

Kèm theo công văn số 37/TTCNTT-QTHT ngày 19/02/2019 về việc cảnh báo chiến dịch tấn công mạng vào các hệ thống máy chủ

Chi tiết »
Hướng dẫn xác định địa chỉ Ip Public đang sử dụng

Đối với địa chỉ IP public để kết nối Internet và Đối với các dịch vụ đang được cung cấp trên mạng Internet như Website, phần mềm

Chi tiết »