Cơ cấu tổ chức

Trung tâm CNTT&TT Thanh Hoá, được thành lập theo quyết định số 3133 /QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ký ngày 07 tháng 10 năm 2008
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá
Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Trụ sở của Trung tâm đặt tại số 73 Hàng Than, p Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
Cơ cấu tổ chức
1. Tổ chức bộ máy:
        Trung tâm có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và không quá 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
          Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc; quy định nhiệm vụ cụ thể; thành lập, giải thể các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định theo quy định và phân cấp hiện hành của Nhà nước, của UBND tỉnh.
2. Biên chế:
Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Thông tin và Truyền thông, được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao hàng năm. Năm 2016, Trung tâm có 12 biên chế.
Ngoài ra, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khả năng tài chính của đơn vị, Giám đốc Trung tâm được hợp đồng lao động theo qui định của Bộ Luật Lao động; kinh phí chi trả cho lao động hợp đồng do Trung tâm tự cân đối.
Thăm dò ý kiến

Bạn đã đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản chưa?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây