Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa làm việc với tập đoàn BKAV về các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Chiều ngày 13/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn BKAV về các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo phòng Quản lý CNTT, Văn phòng và Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa. Về phía BKAV có ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc dự án khu vực 1 cùng thành viên đoàn tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Sở nhấn mạnh vai trò, chức năng quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin của Sở trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc trao đổi, làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp cung cấp các giải pháp, dịch vụ về an ninh mạng sẽ giúp Sở thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, toàn diện về bảo đảm an toàn, an ninh mạng nói chung và phòng chống lây nhiễm mã độc hại trên địa bàn tỉnh nói riêng. Đặc biệt việc triển khai các nhiệm vụ được giao theo công văn số 6582/UBND-CNTT ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại trong đó có nhiều nội dung quan trọng cần thực hiện trong năm 2018 và thời gian tới. Trước mắt là tham mưu nhiệm vụ triển khai giải pháp phòng chống phần mềm độc hại theo mô hình quản lý tập trung cho 100% máy tính và thiết bị đầu cuối và kết nối với hệ thống giám sát mã độc Quốc gia theo văn bản hướng dẫn số 2290/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với đại diện tập đoàn BKAV

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Lâm, Giám đốc Trung tâm đã thông tin khái quát tình hình an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh và đề xuất một số nội dung làm việc cụ thể với tập đoàn BKAV dựa trên biên bản ký kết hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông và tập đoàn BKAV.


Đồng chí Lê Xuân Lâm, Giám đốc Trung tâm trao đổi tình hình an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

Về phía tập đoàn BKAV, ông Nguyễn Tuấn Anh đã trình bày các nguy cơ mất an toàn thông tin và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thanh Hóa. Với các dịch vụ và sản phẩm đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép vào tháng 12/2017 như giải pháp giám sát an ninh mạng tập trung (BSoC), thiết bị Firewall thế hệ mới BIF (Bkav IPS Firewall Next Generation), thiết bị phát hiện và cảnh báo tấn công BNI (Bkav Network Inspector) và thiết bị kiểm soát chính sách an ninh thông tin BTN (Bkav Total NAC). Đặc biệt là giải pháp tổng thể phòng chống phần mềm độc hại BKAV Endpoint. Đây là giải pháp toàn diện giúp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phát hiện sớm, cảnh báo và ngăn chặn nguy cơ bị tấn công, đặc biệt là tấn công có chủ đích APT.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng Sở, phòng Quản lý CNTT đã trao đổi, làm rõ hơn các nội dung, giải pháp mà BKAV giới thiệu với đặc thù tình hình phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Sở đã chỉ đạo giao Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa làm đầu mối của Sở phối hợp với BKAV để thống nhất các giải pháp được trao đổi trong buổi làm việc, báo cáo lãnh đạo Sở phương án triển khai phù hợp. Đồng thời thông qua buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Sở cũng đề xuất tập đoàn BKAV hỗ trợ tích cực hơn nữa cho tỉnh Thanh Hóa các giải pháp toàn diện gắn với việc xây dựng Chính quyền điện tử và các dịch vụ tỉnh thông minh để tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong tình hình mới./. 

TNH