Tư vấn - Giám sát - Thi công

Tư vấn xây dựng lập dự toán, thiết kế thi công các công trình, đề án và dự án thuộc lĩnh vực BCVT, CNTT-TT được quy định tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Mọi thông tin tư vấn vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo - Dịch vụ
Điện thoại: 02373.718.698 - 0982.139.456